divendres, 12 de desembre de 2014

MECANISMES

1- Tinc una massa de 250 Kg que volem pujar a una certa alçada amb una corriola. Calcula la força que hem de fer.

- 250:2=125 newtons

2-Amb una politja mòbil, puc aixecar un pes de 100Kg. Quina força s'ha de fer?

- S'haurà de fer una força de 50 newtons.

3- App V-Belt

Quina serà la velocitat de gir de la roda conduïda en RPM ? 
- 50.00 rpm.

Quina serà la velocitat de gir de la corretja en m/s ? 
- 1.05.

Quina serà la longitud de la corretja?
- 2952.47.