divendres, 23 de gener de 2015

Treball del robot

1) Problema
     - Investigar per poder transportar una capsa amb el robot amb un comandement via bluetooth.
2) Material
     - CPU
     - Peçes  
     - Cables 
     - Sensors
3) Cerca
     - Buscar informació 
     - Imatges
     - Vídeos
     - http://youtu.be/G8fIQsSEiQE
     -http://gerdslab.com/es/legomindstorms
4)